Hydro

그림17

물광원리란?

히알우론산은 피부위 구성물질이기도 하며,

물에 친화적인 특성때문에 1ml의 양으로도 6L의

물을 끌어 당기느 힘을 가지고 있습니다

그림19

미용적으로 피부아래층에 주입이 되면, 초기에는

단단한 바둑알같이 피부가 울퉁불퉁해 지지만,

곧 서서히 물을 끌어 들이고 주변으로 퍼지면서 피부가

탱글탱글해지는 효과를 볼수 있습니다.

그리고 서서히 흡수가 되면서 사라집니다

Mọi nhu cầu về sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp, chúng tôi luôn cố gắng cung cấp sản phẩm chất lượng tốt với giá cả cạnh tranh
Liên hệ :

Tel : 04-6281-6120 / 04-6281-6121
Mr. Hoàng T. +84-16-8896-3535 gch@misovn.com
Ms. Quyền  T. +84-98-407-3067 sale1@misovn.com

Địa chỉ :

33/48 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Ha Noi